FVG Doradztwo Gospodarcze®


FVG Doradztwo Gospodarcze® realizuje projekty w średnich i dużych przedsiębiorstwa w Polsce, których celem jest podwyższenie konkurencyjności podmiotu na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Dzięki przeprowadzanym audytom zewnętrznym potrafimy zdiagnozować przyczynę problemu, usunąć problem i zapobiec pojawieniu się w przyszłości. Rekomendowane działania mają charakter naprawczy jak również prewencyjny.

Do głównych działań firmy należą:
- Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja
- Audyt wewnętrzny
- Due dilligence
- Tworzenie i realizacja programów naprawczych, restrukturyzacja naprawcza firmy
- Doradztwo w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń, optymalizacja podatkowa
- Wycena przedsiębiorstw oraz ich aktywów
- Doradztwo i nadzór nad wdrożeniem planów w spółkach
- Analiza i ocena efektywności nowych inwestycji
- Interim Management
- Sporządzanie biznes planów oraz ocen opłacalności projektów inwestycyjnych
- Wyceny przedsiębiorstw przeprowadzane metodami księgowymi i dochodowymi
- Doradztwo w kwestiach związanych z zarządzaniem operacyjnym firmą oraz optymalizacją procesów biznesowych
- Optymalizacja kosztów w firmie
- Dochodzenie należności
- Skuteczna realizacja planów sprzedażowych
- Budowanie wartości przedsiębiorstwa jako cześć koncepcji FV (Future Value)

Projekt pod firmą FVG Doradztwo Gospodarcze® bazuje na autorskiej koncepcji "Budowanie wartości przedsiębiorstwa jako cześć koncepcji Value Based Management z wykorzystaniem dotacji unijnych w latach 2007- 2013".

Projekty realizowane są według metodologii PMI oraz PRINCE2.

FVG Doradztwo Gospodarcze® posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu gospodarczego z dodatkowym OC kontraktowym na sumę ubezpieczenia 500 000 zł..

 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

  Jego głównymi obszarami działalności są gry liczbowe, loterie pieniężne i zakłady wzajemne

 • Poczta Polska S.A.

  Jednoosobowa spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych

 • KKS Lech Poznań S.A.

  Spółka akcyjna prowadząca polski klub piłkarski

 • Patrioci Poznań

 • Mercedes

 • Philip Morris

  PMI jest wiodącą międzynarodową firmą tytoniową na świecie, sprzedającą swoje produkty na rynkach około 180 krajów.

 • Japan Tobacco International

  JTI – międzynarodowa spółka należącą do Japan Tobacco Inc., wiodącego koncernu tytoniowego na świecie

 • Imperial Tabacco

  Wiodący międzynarodowy koncern tytoniowy z siedzibą w Wielkiej Brytanii

 • Ruch S.A.

  RUCH S.A. zajmuje się głównie dystrybucją prasy oraz artykułów FMCG

 • PZU

  Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej

 • Compensa

  Spółka jest częścią międzynarodowej Vienna Insurance Group – wiodącego austriackiego koncernu ubezpieczeniowego w Europie Środkowej i Wschodniej

 • Generali

  Międzynarodowa instytucja finansowa działająca w sektorze ubezpieczeniowym, inwestycyjnym i nieruchomości.