Program gwarancyjny – w ramach instrumentu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis

1. Cel programu:

  • wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

2. Działanie:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne oraz banki spółdzielcze małym i średnim przedsiębiorstwom
  • Poziom funduszy własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł.
  • Gwarancje będą udzielane na wniosek mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, składany do banku udzielającego kredytu
  • Gwarancje te stanowią najprostszą formę pomocy publicznej dopuszczonej przepisami Unii Europejskiej.
  • Są one przeznaczone dla klientów z sektora MŚP, posiadających zdolność kredytową i udzielane będą do 60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych.
  • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać gwarancję – przy minimum formalności – w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt.
  • Przez pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych związanych z gwarancją.
  • Za kolejny okres roczny wysokość prowizji będzie wynosić 0,5% w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z GRUPĄ FVG.