FVG Doradztwo Gospodarcze® jest partnerem wiodących instytucji finansowych w branży ubezpieczeniowej oraz kredytowej. Dzięki posiadanym umowom jesteśmy w stanie przedstawić ofertę optymalnie skrojoną na potrzeby Państwa Firmy.

Istnieje możliwość umocowania firmy do reprezentowania przed instytucjami w celu negocjacji warunków umów, działania w imieniu i na rzecz Klienta. Zapraszamy do współpracy.