GMO – genetycznie modyfikowane organizmy tworzy się za pomocą technik nie występujących w naturze – przy pomocy tzw.  inżynierii genetycznej.

GMOS

SZKOLENIA

Podstawowe wiadomości na temat GMO.
Rośliny genetycznie zmodyfikowane.
Zagrożenia i obawy związane z wprowadzaniem do obrotu GMO.
Prawo Unii Europejskiej dotyczące GMO.
Przepisy regulujące użycie GMO w Polsce.
Ustawa o GMO.
Zdrowotne skutki korzystania lub rezygnacji z biotechnologii, w tym z wprowadzeniem GMO.

PROWADZACY SZKOLENIA:

pracownicy Polskiego Instytutu Badawczego – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Dobra praktyka higieniczna, DPH, GHP  –  działania, które należy podjąć, i warunki, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Szkolenia
Wymogi w zakresie higieny.

System HACCP –  jest systemową procedurą identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również podejście mające na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń.

HACCP_FVG_szkolenie_HACCP

Szkolenia

System HACCP dla rolników którzy świadczą usługi agroturystyczne.

 

Patronat:

logo pth