szkolenia-stomatologow-dezynfekcja

Szkolenie dla stomatologów ,,Dezynfekcja, sterylizacja i odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym” 10 kwietnia 2017

w Szpitalu św. Wojciecha w Poznaniu ul. Krzywoustego 114- więcej informacji na stronie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej- Patronat Polskie Towarzystwo Higienicznej:

https://wil.org.pl/event/dezynfekcja-sterylizacja-i-odpady-medyczne-w-gabinecie-stomatologicznym/

pytania lub zgłoszenia prosimy wysyłać via email biuro@fvg.pl .

logo

1. Zasady utrzymania czystości w gabinecie stomatologicznym.

2. Podstawowe pojęcia dotyczące dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych.

3. Zasady procesów dekontaminacji (mycia, dezynfekcji, sterylizacji) wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

4. Zasady dokumentowania procesów dekontaminacji wyrobów medycznych.

5. Warunki kontroli procesów dekontaminacji.

6. Warunki transportowania i przechowywania materiałów skażonych i sterylnych.

7. Wymagania sanitarne, przestrzenne i funkcjonalne dla pomieszczenia, w których wykonywana jest dekontaminacja (sterylizatorni w ambulatorium).

8. Zasady postępowania z odpadami medycznymi w gabinecie stomatologicznym: – klasyfikacja odpadów, – segregacja i gromadzenie odpadów, – magazynowanie odpadów, – transport odpadów, – ewidencjonowanie i sprawozdawczość, – dopuszczalne w Polsce metody unieszkodliwiania odpadów medycznych.

9. Opracowywanie i wdrażanie procedur higienicznych w gabinecie stomatologicznym

Zajęcia praktyczne – zwiedzanie Centrum Sterylizacji w Szpitalu św. Wojciecha.

więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie Izby Lekarskiej:

https://wil.org.pl/event/dezynfekcja-sterylizacja-i-odpady-medyczne-w-gabinecie-stomatologicznym/

zgłoszenia prosimy wysyłać via email.