Uchwała o wysokości wynagrodzenia zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Data: 21.01.2015

Uchwała o wysokości wynagrodzenia zarządu
Czy zwykły zarząd WM bez rozszerzonych uprawnień może sam zadecydować o swoim wynagrodzeniu bez zgody właścicieli mieszkań?

Odpowiedź:

O wynagrodzeniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej stanowi art. 28 ustawy o własności lokali (właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy). Art. 22 ust 3 pkt 1 ustawy o własności lokali stanowi wyraźnie, że ustalenie wynagrodzenia zarządu należy do katalogu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, co oznacza, że zarząd nie może sam decydować o wysokości swojego wynagrodzenia. Zastosowanie ma w tym przypadku procedura z art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali, co wskazuje na to, że określenie wynagrodzenia zarządu musi nastąpić uchwałą właścicieli lokali.