Zagrożenia zawodowe w zakładach w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuażu a profilaktyka.

Data: 11.04.2017

Zagrożenia zawodowe w zakładach w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuażu a profilaktyka.

  1. Czynniki fizyczne:

ostre elementy, narzędzia, uderzenie przez spadające przedmioty, uderzenie o elementy wyposażenia salonu, potknięcie się, poślizgnięcie się, gorące powierzchnie, energia elektryczna, pożar.

  1. Czynniki chemiczne:

uczulające substancje i preparaty chemiczne, drażniące substancje i preparaty chemiczne, żrące substancje i preparaty chemiczne.

  1. Czynniki psychofizyczne:

obciążenie statyczne, stres.

  1. Czynniki biologiczne:

bakterie, wirusy, grzyby.

  1. Zagrożenia biologiczne w pracy fryzjera, kosmetyczki, tatuażysty a postępowanie po ekspozycji.

Identyfikacja zagrożeń biologicznych na stanowiskach pracy, profilaktyka i postępowanie po ekspozycji- w sytuacji ekspozycji-pryśnięcia materiału biologicznego na błony śluzowe i zranienia w kontakcie z ostrymi narzędziami.

III. Bezpieczna i higieniczna praca i świadczenie usług w gabinetach.

Warunki techniczne i budowlane dla zakładów i pomieszczenia higieniczno-sanitarne w zakładzie.

Postępowanie z odpadami i bielizną w gabinetach.

Postępowanie ze sprzętem stosowanym podczas wykonywania usług w gabinetach.

Ręce – mycie, dezynfekcja a stosowanie rękawiczek.

Obowiązki pracodawcy- badania, szkolenia, sporządzanie dokumentacji.

  1. Czynniki chemiczne w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych zagrożenia i profilaktyka

Substancje chemiczne występujące na stanowisku pracy fryzjera, ocena narażenia i profilaktyka.