System zarządzania jakością stanowi nierozerwalną całość z systemem zarządzania w organizacji.

iso-icon

WYKAZ SZKOLEŃ – SYSTEM JAKOŚCI.

1. System zarządzania w jednostkach przeprowadzających inspekcje.
2. Doskonalenie systemu zarządzania w jednostkach przeprowadzających inspekcje.
3. Kontrola zarządcza, a system zarządzania w jednostkach przeprowadzających inspekcję.
3. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w jednostce przeprowadzającej inspekcję wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”
4. Doskonalenie umiejętności auditora wewnętrznego systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”

 

PROWADZĄCA SZKOLENIA.
mgr inż. Joanna Krakowska

JK

Praktyk oraz wykładowca szkoleń z zakresu systemu zarządzania w jednostkach przeprowadzających inspekcje. Dydaktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Auditor systemów zarządzania. Szkoleniowiec Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.
Praktyk i wdrożeniowiec kontroli zarządczej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu oraz konsultant w ramach kontroli zarządczej w jednostkach inspekcyjnych przeprowadzających inspekcję.

SZKOLENIE

29.03.2017r.; godz. 9.00 – 16.00.

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA

W JEDNOSTCE PRZEPROWADZAJĄCEJ INSPEKCJĘ

wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012

 „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.”

Szkolenie umożliwi zrozumienia procesu auditu wewnętrznego i jego znaczenia w systemie zarządzania w jednostce inspekcyjnej. Praktyczne warsztaty dadzą solidną podstawę
do samodzielnego realizowania w pracy zawodowej zadań związanych z procesem auditu wewnętrznego. Ćwiczenia przedstawione na szkoleniu przyczynią się do usystematyzowania wiedzy oraz nabrania pewności siebie przy przeprowadzaniu auditów wewnętrznych w praktyce.

Otrzymane po szkoleniu zaświadczenie umożliwi branie czynnego udziału w auditach wewnętrznych jako AUDITOR.

 

FORMA SZKOLENIA

Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, praktyczny trening.

PROGRAM/ ZAKRES SZKOLENIA

Przewiduje się dwie półgodzinne przerwy kawowe.

Definicje związane z auditem wewnętrznym

Rodzaje auditów,

Procedura auditu wewnętrznego – wykład i ćwiczenia

Program auditów – ćwiczenia

Kwalifikacje i cechy auditorów

Działania auditowe

Inicjowanie auditu

Plan auditu – wykład i ćwiczenia

Zespół auditujący zadania i obowiązki

Listy pytań kontrolnych – ćwiczenia

Spotkanie otwierające – wykład i ćwiczenia

Prowadzenie działań auditowych – ćwiczenie

Identyfikacja zgodności i niezgodności – wykład i ćwiczenia

Spotkanie zamykające – wykład i ćwiczenia

Raport z auditu

Działania zapobiegawcze, korekcyjne i korygujące

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Egzamin

NASZE ATUTY:

  • profesjonalni wykładowcy – praktycy
  • wielkość grupy dostosowana do indywidualnego przekazu informacji
  • Zajęcia odbędą się w grupach maksymalnie 12 osobowych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Biurowiec DELTA

ul Towarowa 35

Poznań, sala konferencyjna.

Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo na stronie http://www.kochtex.pl/nasze-lokalizacje

 

TERMIN I GODZINA SZKOLENIA:  29.03.2017r.; godz. 9.00 – 16.00.

CENA SZKOLENIA250 zł od osoby.

UWAGA! Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie i serwis kawowy.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem lub faksem do 22 marca 2017 r.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni przed rozpoczęciem kursu będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa pełnym kosztem kursu.

Płatność przelewem w terminie do 22.03.2017r.